• Facebook
  • Pinterest
  • Instagram

Maniv

משרדי קרן מניב בשרונה ת"א. האתגר היה לאזן בין המבנה הטמפלרי המשומר בקפידה, לבין הצרכים המודרניים של קרן הון סיכון המתמחה בטכנולוגיה בתחום הרכב. פרויקט זה בוצע כחלק משיתוף פעולה בין הסטודיו שלי וסטודיו GOLDA של אנה גולדברג.